Tin & Sự Kiện

Học Viện Quân Sự Sandhurst

🇬🇧Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst- Royal Military Academy Sandhurst🏆 🎖Hồi bé mình rất lười học và ham chơi, tất cả hang cùng ngõ nghách nào của Đà Lạt cũng đi thám hiểm. Nói chung chỗ nào cũng biết trừ ...