Tin & Sự Kiện

Chuyện ở Nha Mân

Nhiều vùng của nước ta nổi tiếng vì gái đẹp. Ở miền Nam, 2 vùng được nhiều người cho là nhiều gái đẹp nhất là vùng Gò Công của xứ Tiền Giang và Nha Mân của xứ Đồng Tháp. Nếu ...
Tin & Sự Kiện

Christmas in The Netherlands

For most children in The Netherlands, the most important day during December is 5th December, when Sinterklaas (St. Nicholas) brings them their presents! St. Nicholas’ Day is on the 6th December, but in The Netherlands, the major celebrations are held ...