Tổng Hợp

Tuyển Tập Thơ

Chiềng làng, chiềng chạThượng, hạ, tây, đôngHỡi các ông chồngĐi “cày” nên nhớĐúng bài, đúng vởPhải có dạo đầuDù có hơi lâuCũng nên kiên nhẫnKhơi nước cẩn thậnĐắp đập, be bờKhi lúa “phất cờ”Ta nên “bón thúc”Lúa nghiêng từng lúcLúa ...
Tổng Hợp

해커스 토익 실전 1000제 1 리스닝 [2018 전면개정판]

지난번 포스팅에 소개해 드린 토익독학교재 해커스토익 1000제로 토익 공부 해본 독학 후기에요. 지난 포스팅은 아래 링크에서 확인해 주세요. (이 비디오를 들어요) 지금 남은 육아휴직 65일을 사용하고 있는데, 이 육아휴직이 끝나면 저도 곧 무직 = 구직자가 되기 때문에 맘 먹은 토익. ...