Danh Ngôn

Giấc Mơ và Đồng Tiền

Hãy theo đuổi GIẤC MƠ, chứ không phải chạy theo ĐỒNG TIỀN; và rồi cuối cùng đồng tiền sẽ chạy theo bạn. (Tony Hsieh)